+31 6 43 20 59 54 info@gerrombouts.nl

Onderwijs

Interim management

Heeft je school behoefte aan een interim-directie lid, dan kan ik, vanuit mijn brede ervaring als schoolleider (afdelingsleider, conrector en directeur) inspringen. Ik sta voor vertrouwen en het creëren van een prettige sfeer en veilige leeromgeving, waarin mensen kunnen groeien.

 

Ik ben een verbinder, enthousiasmerend en heb ervaring als eindverantwoordelijke in PO en VO. Onder mijn leiding is een tweetalige afdeling opgezet en een internationale school opgezet.

Contact

01. Innovatief

Ik houd van iets nieuws beginnen, out of the box denken en creatieve oplossingen. Met beperkte middelen toch een nieuwe, innovatieve weg kiezen. En dan een team rond een gezamenlijk doel bij elkaar brengen.

02. brede onderwijservaring

Leservaring heb ik van VMBO tot en met Gymnasium. Middenmanager was ik op een Tweetalige Afdeling. Eindverantwoordelijke voor VO en PO op een international school.

03. Vertrouwen

Ik werk aan een sfeer van vertrouwen waarin de mensen om me heen kunnen groeien. Laagdrempelig, toegankelijk, met oog voor de menselijke maat zijn cruciaal hierbij.

Sir Ken Robinson

A school system can never be any better than the teachers teaching in it, if you want to start a revolution in education make it happen in your own classroom.

Tijdens mijn geschiedenisstudie aan de universiteit van Nijmegen had ik het geluk vakdidactiek te krijgen van de bevlogen vakdidacticus Joop Toebes. Ik heb zijn lessen altijd bij me gedragen. Ik ben in 1989 gestart als geschiedenisleraar. Het was een moeilijke tijd om aan werk te komen en ik ging aanvankelijk van tijdelijke baan naar tijdelijke baan. Ik heb daardoor veel scholen van binnen gezien en lesgegeven op alle niveaus. Ook schreef ik mee aan enkele schoolboeken voor het vak geschiedenis.

In 1998 begon ik op het Mencia de Mendoza Lyceum te Breda. Toen de school besloot een tweetalige afdeling te starten, mocht ik daar leiding aan geven en kwam ik in het management van de school terecht. Eerst als afdelingsleider, later als conrector onderwijs.

In 2005 vroeg een groep directeuren van plaatselijke bedrijven aan de school of het niet mogelijk was in Breda een International School op te richten.

Vanaf 2011 gingen de deuren van de school open. Ik werd algemeen directeur, Head of School, en gaf leiding aan een school voor primair onderwijs en een school voor voortgezet onderwijs onder een dak. Onder mijn leiding hebben twee bouwprojecten plaatsgevonden. Ik heb veel bewondering gekregen voor het curriculum van het IBO (International Baccalaureate Organisation).

In 2021 deed ik de interim opleiding onderwijs bij Beteor. Vanaf december 2021 werk ik als interim adviseur bij de International School in Wassenaar.