+31 6 43 20 59 54 info@gerrombouts.nl

Cultuur

Intercultureel management

Werk je met een intercultureel team en heb je het idee dat er iets wringt? Dat er onderhuids zaken spelen waar je de vinger niet achter krijgt? Dat er misverstanden zijn tussen teamleden die iets met cultuur te maken zouden kunnen hebben?

 

Gebruik makend van het academische werk van Geert Hofstede en mijn eigen ervaringen kan ik helpen het inzicht te vergroten in deze processen en een begin maken met het vinden van een oplossing.

Contact

01. Strategisch

Als Associate Partner van Hofstede Insights werk ik met de modellen van Geert Hofstede. Deze geven inzicht in jouw organisatiecultuur en de interculturele verhoudingen in jouw organisatie. Vanuit persoonlijke ervaring kan ik veel situaties spiegelen.

02. Benaderbaar

Als trainer en adviseur zoek ik de menselijke maat en sta ik altijd open voor dialoog en feedback. Samen lerend komen we tot mooie inzichten.

03. Vertrouwen

Ik creëer een sfeer van vertrouwen en openheid waarin casussen gedeeld kunnen worden en besproken. Altijd met als doel er samen van te leren.

Definitie van cultuur van Geert Hofstede

“Cultuur is de collectieve mentale programmering, die de leden van één groep of categorie mensen onderscheidt van die van een andere.”

Interesse

Wonderlijk genoeg startte mijn belangstelling al op zeer jeugdige leeftijd in de jaren dat ik opgroeide in een klein Brabants dorpje. Er was een studente uit de Antillen in het ouderlijk huis en een Pools meisje tijdens de vakanties. Missionarissen uit Brazilië, Papoea Nieuw-Guinea en Guatemala kwamen met dozen vol dia’s op bezoek. Terwijl mijn vakanties zich beperkten tot Europese buurlanden, kwam de wereld al jong bij me binnen. Ik smulde als kind van de verhalen die ik hoorde en wist toen al: hier wil ik meer van weten. Dit wil ik snappen.

Studie

Toen ik jaren later in Nijmegen geschiedenis studeerde, lag het voor de hand dit te combineren met vakken in de culturele antropologie. Ik bezocht vrienden die werkten op International Schools en reisde zoveel ik het me kon veroorloven. Het moest toen vooral goedkoop zijn en met de rugzak kunnen.

Ervaring

In mijn rol als onderwijs manager ben ik verantwoordelijk geweest voor het opzetten van het tweetalig onderwijs op het Mencia de Mendoza Lyceum in Breda. Ik kreeg voor het eerst direct te maken met collega’s uit andere landen, doorgaans native speakers. Als directeur van de International School Breda had ik een team met daarin 20 nationaliteiten en onder de leerlingen meer dan 50.

Passie

In de loop der jaren heb ik onderwijskundige samenwerkingen geïnitieerd en uitgevoerd met scholen in het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Sri Lanka en de Oekraïne. Een deel van mijn managementopleiding deed ik in Boulder (Colorado) en de Verenigde Arabische Emiraten. Ik pakte met mijn gezin ook het reizen weer op, al ging het er nu wel iets luxer aan toe.  Ik noem mezelf graag een wereldburger en kan flink uit eigen ervaring putten. Sinds 2021 ben ik geaccrediteerd trainer bij Hofstede Insights, marktleider op het gebied van intercultureel management.

Organisatiecultuur

Cultuur gaat niet alleen over het interculturele. Iedere organisatie heeft een eigen cultuur. De vaak ongeschreven regels en waarden die een organisatie vormgeven. Om te onderzoeken of een cultuur helpend is om bepaalde doelen te bereiken of juist niet, kan ik putten uit eigen ervaring en de instrumenten van Hofstede Insights.