+31 6 43 20 59 54 info@gerrombouts.nl

coaching

Persoonlijke leiderschap

Ook voor persoonlijk advies of coaching kun je bij mij terecht. Ik maak hierbij onder andere gebruik van het werk van Steven Covey op het gebied van persoonlijk leiderschap en hetgeen ik geleerd heb van het  Authentic Leadership Programme van Naropa University in Boulder (Colorado).

Ik werk momenteel als expertcoach bij de Stichting LeerKRACHT.

 

Contact

01. persoonlijk leiderschap

Als je iets voor anderen wil betekenen, zal je eerst aan jezelf moeten werken. Het werk van Stephen Covey was hierbij voor mij inspirerend. “Ken Uzelf”, zoals in de tempel van Apollo in Delphi gebeiteld stond.

02. brede onderwijservaring

Ik heb ervaring in verschillende scholen en schooltypen, maar speciale kennis op het gebied van tweetalig onderwijs en cultuurkwesties in het algemeen. In mijn onderwijsvisie laat ik me inspireren door Ken Robinson, Richard Gerver en het IB-onderwijs.

03. Vertrouwen

In persoonlijke coaching creëer ik, binnen een veilige omgeving, een sfeer van vertrouwen, ook door mezelf kwetsbaar op te stellen. Ik kan me vinden in deze quote van Brene Brown: “Staying vulnerable is a risk we have to take if we want to experience connection.”

Stephen R. Covey

“Strength lies in differences, not in similarities”

Sommige zaken gaan je gemakkelijker af dan andere. Zoals voor velen was voor mij Stephen Covey’s Seven habits een echte eye opener.

Wees pro-actief, kijk waar je invloed zit en richt je daarop en maak je niet te druk om te zaken die buiten je cirkel van invloed zitten. Workshops over het gedachtegoed van Leon de Caluwe, de fameuze kleuren van De Caluwe, gaven me meer inzicht in hoe mensen in een team op verschillende manieren denken en werken. Voor mij persoonlijk werd dit nog krachtiger verwoord in de versie van Irina Rockwell. Later werden andere typologieën aan het repertoire toegevoegd, zoals Spiral Dynamics.

Belangrijk is altijd te blijven beseffen dat dit modellen zijn, dat het gaat om voorkeursstijlen. Ik heb ooit in een organisatie meegemaakt dat mensen elkaar maar “rood” of “blauw” bleven noemen en als zodanig bleven benaderen. Dat is beslist niet helpend. Sommige zaken gaan je gemakkelijker af dan andere.

Voor een traject van een persoonlijke diepgaande verandering maak ik graag gebruik van Personal Mythology. Sinds 1994 beoefen ik het boeddhisme en ik maak dan ook als coach graag gebruik van meditatieve en contemplatieve technieken.

Momenteel werk is als expertcoach voor de Stichting LeerKRACHT. Ik begeleid scholen om het onderwijs elke dag, samen, een beetje beter te maken. Minder vergaderen, meer doen, meer invloed van leerlingen op het programma, beter feedback geven aan elkaar. https://stichting-leerkracht.nl/